dimecres, 13 de juliol de 2011

tercera sessió

El codi QR (en anglès QR Code) és un codi de barres en 2 dimensions (codi matriu) que pot emmagatzemar fins a 7089 caràcters numèrics, 4296 caràcters alfanumèrics (contràriament al codi de barres "tradicional" que només pot emmagatzemar de 10 a 13 caràcters) o 2953 octets .
Per accedir a la informació continguda o encriptada en un qr-code, és necessari un dispositiu digital de captura d'imatges ( Ex: càmera de fotos d'un mòbil, webcam...) i un software específic lector de qr-codes.
Té l'avantatge de poder emmagatzemar moltes informacions tot i ser petit i ràpid d'escanejar. Així, les sigles «QR» deriven de «Quick Response» ja que el contingut pot ser desxifrat ràpidament.

http//i-nigma.mobi ( descargar aplicació al mòbil)

dilluns, 11 de juliol de 2011

primera sessió

Definició Wikipedia:
Una xarxa social és una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat. Aquesta estructura es representa mitjançant una gràfica formada per uns nodes, les persones o grup de persones, i uns nexes d’unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus.

Població mundial: 6.800.000.000
Nivell 1:1 persona 100 contactes
Nivell 2: 100 x 100 =10.000
Nivell 3: 10.000 x 100 = 1.000.000
Nivell 4: 1.000.000 x 100 = 100.000.000
Nivell 5: 100.000.000 x 100 = 10.000.000.000
Nivell 6: 10.000.000.000 x 100 = 1.000.000.000.000

Mapa Conceptual de Juan José Haro
Xarxa horitzontal: no està controlat
xarxa social vertical: esta controlada i no pot dentrar ningú extern